AMAÇ:

Gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü örnek teşkil eden mekânlardan ve arkadaşlıklardan, kişisel gelişimleri açısından zarar verici tüm unsurlardan uzak tutmak;

Sosyal ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlayabileceğimiz mekânlarda güzel vakit geçirerek özgüven sahibi olmalarını sağlamaktır.

HEDEF:

Gençlerimizi ve çocuklarımızı okulda ve okul dışında başarılı, sosyal ve girişken, hayatın her alanında düzen ve disiplin sahibi, ahlaki açıdan donanımlı, kendi yeteneklerini keşfeden;

Milli ve manevi değerlerine bağlı, aile hayatı hakkında bilgi ve beceri sahibi olmalarına katkı sağlamak, gelecek yıllarda topluma hizmet etmek için gönüllü ve hazır hale gelmelerini sağlamaktır.