r2 Programın Amacı: Gençlik Kulüplerindeki uygulamaları anlaşılabilir, kolay ve dahaişlevselhale getirerek tüm Türkiye’de yapılan uygulamaların aynı olmasını sağlamak Programın Hedefi:Gençlik Kulüplerimizdeki eğitimsel, sosyal ve kültürel faaliyetleri daha kaliteli hale getirmek Neden İhtiyaç Duyulduğu:

 • Uygulama farklılıklarına son vermek
 • Aileleri eğitim sürecine dâhil etmek
 • Temel hedeflerimizle uygulamaları aynı doğrultuda götürebilmek

Programın Faydaları:

 • Çocuk ve gençlerin akademik ve ahlaki gelişimlerinin somut gözlemlenebilmesi
 • Okul – Aile ve Gençlik Kulübü işbirliğinin verimli hale gelmesi
 • Haftalık program ve kurumsal iş takibinin sistematik hale gelmesi

Programın Bölümleri:

 1. Program ve Faaliyetler(Haftalık Program / Sosyal ve Sportif Faaliyetler / Faaliyet Çeşitliliği / Maliyetin Azalması ve Kadroları)
 2. İletişim ve Akran Eğitimi (Veli ile iletişim / Oba Sistemi ve Uygulanışı)
 3. Takip ve Gözlem(Sınıf Takibi / Birebir Öğrenci Takibi )
 4. Değerlerimiz(Kavramlar / Yıllık program ve Uygulaması)

 1. PROGRAM VE FAALİYETLER

Haftalık Program -Hafta içi 14:00 de program başlayıp 17:30 da bitecektir. -Hafta sonu cumartesi 10:00 başlayıp 17:45 de bitecektir.

 • Hafta içerisinde sosyal faaliyetler ile başlanacaktır çünkü çocuklar okullarında ders yoğunluğu ile kulübe geldikleri için sosyal faaliyetler hem ilgi çekici olacak hem de çocukları dinlendirecektir.
 • Pazar günü 11:00 da başlatılarak, çocukların haftada en az bir kez aileleri ile kahvaltı yapmalarını sağlayacaktır.

regepp Sosyal ve Sportif Faaliyetler Yönetmelik de yer alan faaliyetler;

 • Sanatsal Faaliyetler(Ebru, elişi, maket yapımı, filografi, resim, hat vb…)
 • Sportif Faaliyetler(Halı saha, yüzme, basketbol, voleybol, masa tenisi, vb…)
 • Kültürel Faaliyetler(Tiyatro, sinema, folklör, koro, kültürel ve tarihi geziler vb…)
 • Bilimsel Faaliyetler(Belgesel gösterimi,mucitlik,basit fen deneyleri,doğada bilim vb…)
 • Kulüp içi sosyal faaliyetler (Masa tenisi, jenga, bilgi parkı, edu tech, satranç, havalı hokey vs.)
 • İzcilik Faaliyetleri

Faaliyet Çeşitliliği

 • Yapılan çalışmalarda sürekli aynı sosyal ve sportif faaliyetlerin yapılması çocukların sıkılmasına ve tekrarlanan faaliyetlerden soğumalarına neden olabilmektedir. Bunun için sosyal ve sportif faaliyetlerimizi mümkün olduğunca çeşitlendirmek gerekmektedir.
 • Sosyal faaliyetlerin bir kısmına bazen dönemsel olarak ara verilmeli aynı faaliyet daha sonra tekrar programa alınmalıdır.
 • Kulüplerimizin bulunduğu yerlerdeki tarihi ve doğal güzelliklerden faydalanmalıdır.
 • İllerde ve ilçelerde bulunan belediyelerin, kaymakamlıkların veya valiliklerin imkânları ile yapılan faaliyetler.
 • Gençlik kulübü ve izcilik tescili sayesinde İzcilik ve GHSİM’nin tesisleri kullanarak çalışmalar yapılmalıdır. (Ulusal izci kampları, yaz kampları – GSB projeleri vs.)
 • Belirli gün ve haftalarda esnaf, komşu ve resmi kurumlarla yapılan faaliyetler.
 • Çocukların kulübü temizlemesindeki amaç hizmet bilincinin oluşturulmasıdır.Kulüp temizlenirken kulüp müdürüde çocukları yönlendirecektir. Bu faaliyet puanlamaya tabi tutularak bir yarış havasında yapılmalıdır. Asıl amaç kulübü temizletmek değil çocuklara kullandıkları mekanların düzen ve temizliği ile ilgili alışkanlık kazandırmaktır.

Maliyetin Azalması ve Kadrolar

 • Sistemimizde kulüp giderlerindeki eğitmen masrafları azalacaktır.
 • Bu sistemde gönüllü veya ders saati ücretli(1 değerler eğitimi – 1 sayısal – 1 sözel) eğitmen yeterli olacaktır.
 • Bu kişilerin branş öğretmeni olmasından ziyade bu yaş grubunun sorularını yanıtlayabilecek nitelikte olması yeterlidir. Ayrıca üniversite öğrencilerinden de faydalanılabilir.
 • Özellikle sosyal faaliyetlerde üniversite öğrencileri rehber ve lider olarak kullanılmalıdır.
 • Sistemin işleyebilmesi için aktif rolü kulüp müdürü almaktadır.Sorumluluk müdürde olmasına rağmen sistem birebir uygulandığında müdürün iş yükü hafifleyecektir.
 • Bununla beraber kulüp müdürüne yardımcı bir personelin bulunmasıda programı daha verimli hale getirecektir.

Kulüp Müdürünün Çalışma Planı Planlanan sistemde öğrenciler genellikle gençlik kulübüne saat 14.00’te gelmektedirler. Saat 9.30’ da açılan gençlik kulübü müdür ve personeli saat 14.00’e kadar aşağıdaki işleri yapmalıdır.

 • Haftalık ve Aylık Faaliyet Planı
 • Telefon görüşmeleri
 • Okul ziyaretleri
 • Resmi kurum irtibatları ve yazışmaları
 • Araştırma kişisel gelişim
 • E-okul takip / öğrenci haftalık çalışma program kontrolü
 • Kutlama ve Kamp faaliyetleri ile ilgili planlamalar
 • Kulüp büro işleri

r1

 1. 2.İLETİŞİM VE AKRAN EĞİTİMİ

Veli ile İletişim Gençlik kulüplerimizdeki veliler genel olarak; “İlgili Veli, İlgisiz Veli, Zor Veliler” şeklinde sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırmada ağırlık ilgisiz velilerdedir. Kişilerle iletişimde bu yaklaşım tarzları dikkate alınarak davranılmalıdır. Velilerin Beklentileri, “Ders Başarısı, Değerler Eğitimi, Vakit değerlendirme” yönündedir. Veli İletişiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Velilere karşı, güler yüzlü, samimi, mesafeli ve iyi bir dinleyici olunmalıdır.
 • Program konusunda net açıklamalarda bulunulmalıdır.
 • Somut başarılarımızdan bahsedilmeli örnekler verilmeli,
 • Veliye yapamayacağımız vaatlerde asla bulunulmamalıdır.
 • Programın çocuk üzerindeki görülecek faydaları açıklanmalıdır.
 • Eğitimin bir süreç olduğu çocuk üzerindeki olumlu değişimlerin, veli ile işbirliği halinde bir süreçle ortaya çıkacağı hatırlatılmalıdır.

Kulüp- Veli- Öğrenci İletişimi

 • Veli ile muvafakat name (izin belgesi) imzalanmalıdır.
 • E-Okul takibi okul ziyaretleri yapılmalı, sonuçları öğrencilere ve velilere bildirilmelidir.
 • 15 günde bir veli aranmalı ( öğrenci durumu, kandil kutlama vb.)
 • Dönemde bir kez ev ziyareti yapılacaktır.
 • Kulüpte çocuklarda görülen başarı ve olumsuz davranışlar veliye bildirilecektir.
 • Dönemde en az bir kez veli toplantısı düzenlenmelidir.
 • Devamsızlık konusu aynı günde veliye bildirilmelidir.
 • Veli görüşme günleri düzenlenmelidir.
 • Çocuklarda görülecek sağlık problemleri konusu veliye bildirilip durumun ciddiyetine göre veli beklenmeden bilgisi dahilinde herhangi bir sağlık kuruluşuna götürülmelidir.
 • Aidat ile ilgili sıkıntılar veliye bildirilirken doğru üslup kullanılarak sorun çözülmelidir.

Oba Sistemi ve Uygulanışı Akran eğitimi:Çocukların çocuk yoluyla eğitimidir. Bu sistemde arkadaşlıklar aktif rol almaktadır. Biz akran eğitimi metodunu izcilikteki “Oba Sistemi” ile uygulamaktayız. Faydaları:

 • Çocuklar kendi aralarında daha rahat konuşur, tartışır ve öğrenirler.
 • Çocukların kulübü sahiplenmesi ve kulübe karşı aidiyet hissiyatı geliştirilir.
 • Kulüpte pozitif disiplin sağlanır.
 • Öğrencilerin bilgi ve becerileri gelişir.
 • Çocuklar eğlenirken farkında olmadan birçok şeyi öğrenirler

Akran Eğitimi “Oba Sistemi” uygulaması

 • Lider- İzci- Oba
 • Kulüpte öncelikle oba sistemi kurulur.(Oba: 6- 8 kişinden oluşur. Çocuklar aralarında obabaşı seçer)
 • İzciler kendi arasında görev dağılımı yaparlar.
 • Yapılacak görev dağılımı esnasında sadece yönlendirme yapılmalı çocuklara müdahale edilmemelidir.
 • Faaliyetler genellikle obalar arası puanlama ile yarışmaya dönüştürülmelidir.

Oba Görev Dağılımı

 • Obabaşı- Obabaşı yardımcısı- değerler eğitimi sorumlusu- kitap sorumlusu-pano sorumlusu-sosyal faaliyet sorumlusu vb. görevleri şeklinde olacaktır.
 • Obalar haftalık olarak denetlenecek haftanın obası ve haftanın izcisi topluca duyurulacak ve panolara asılacaktır.
 • Haftanın obasını seçerken,mıntıkaların temizliği,obadaki uyum,oba görevlilerinin görevlerini yapması,sosyal aktivitelere katılım,ders başarıları gibi kriterlere göre belirlenmelidir.
 • Obalardaki görevlilerin işlerini takip eden form sistemi izcilere verilmeli denetimde kontrol edilmelidir.
 • Kulüpte mıntıkalar oluşturulmalı ve obalara paylaştırılmalıdır. Mıntıka alanlarının temizliği ve düzeninden bu obalar sorumlu olmalıdır.
 • En az 15 günde bir kulüp müdürü ile obabaşılar toplantı yapmalıdır. Toplantıda izcilerin istekleri arasında gerçekleştirilemeyecek faaliyetler varsa nedenleri izah edilmelidir.
 • Obalar panolarını en az 15 günde bir güncellemelidirler.

3.GÖZLEM VE TAKİP Gözlem ve takibin Önemi

 • Sistemin somutlaştırılması sonucu eğitimin gözlemlenebilir bir süreç haline gelmesi sağlanacaktır.
 • Verilerin analiz edilmesiyle çocuğun gelişimine vereceği somut katkı ortaya koyulacaktır.

Formlar

 • Sınıf Formları
 • Her sınıf için dosya oluşturulacak, dosya içinde sınıfa ait formlar bir dosyada olacaktır.
 • Ayrıca bu ana dosya içinde her öğrenciye ait ayrı bir dosya bulunacak.
 • Ana dosyamızda o sınıfa ait yoklama listesi, ezber takip çizelgesi, oba formları bulunacak.

Öğrenci Dosyası Formları

 • Öncelikle kayda gelen veli öğrenci kayıt formunu dolduracaktır. Bu anda çocukta velinin yanında olmalıdır. Veliye muvafakatname verdiğinin üzerinde durulmalıdır.
 • 2. Adımda çocuğun okul başarısıyla ilgili bilgileri alacaktır (TC kimlik no ve okul numarası ile e-okuldan ders durumunu öğrenilecek) çocuğun başarılı başarısız yanlarını, ağırlık vermemiz gereken dersleri vb. kayıt esnasında öğrenilmelidir.
 • Öğrenci, veli ve müdür birlikte evde ders çalışacağı saatleri belirleyecek, haftanın 5 günü için çalışma takvimi oluşturacaktır.
 • Programda öğrencinin durumuna göre 30 – 90 dk arası evde günlük ders çalışma saati koyulmalıdır.
 • Derslerle ilgili hedefimiz
  • Çocuğa günlük ders tekrarı alışkanlığı kazandırmak
  • Ödevlerin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak
  • Geliştirici faaliyetlerde bulunmasını sağlamaktır. (Yardımcı kaynak ve okunacak kitaplar yardımıyla)
  • Öğrencinin yıl boyu kullanacağı yardımcı kaynak kitaplarının önem ve gerekliliği anlatılmalı

Kitabın tedarik edilmesi sağlanmalı.(Yıllık planlar bu kaynaklardan takip edilecektir.)

 • Günlük kitap okuma alışkanlığının gerekliliğini anlatmalıyız.Belirlenen kitaplar üzerinden bu konunun takip edileceği veliye ifade edilmelidir.
 • Asıl hedefimizin çocukta ahlaki gelişime katkıda bulunmak olduğunu; kulüpte, okulda, evde çocuğu takip etmek gerektiğini anlatmalıyız. Bu sebeple sık sık görüşme zorunluluğumuz olduğunu, ev ziyaretinde bulunacağımızı, öğrencinin okuluna gideceğimizi, değerler eğitimini ve karakter gelişimini takip edeceğimizi belirtmeliyiz.
 • Velilerin öğrenciye verilen görevleri yerine getirme konusunda çocuğu sıkmaması gerektiğini ifade etmeliyiz.

Haftalık Öğrenci Gözlem ve Takip Formu

 • Çocuğun hangi dersi hangi saat aralığında çalışacağını ne kadar soruyu çözdüğünü, hangi kitabı kaç sayfa okuduğunu ve ezber düzeyini bu form vasıtasıyla takip edeceğiz.
 • Hangi derste, hangi konuyu çözeceğini veya çalışacağını, oluşturulmuş olan yıllık plandan yararlanarak programa yerleştireceğiz .(Örnekle açıklanacak)
 • Haftalık gözlem formu hafta başı obabaşılarıvasıtasıyla toplanarak incelenecek, gerek görülürse veli ile telefon görüşmesi yapılacaktır.
 • Yeni konular sınıf düzeylerine göre günlere ayrılıphaftalık takip formu doldurulacaktır.
 • Programda belirtilen konu çalışılmamışsa tekraraynı konu ödevolarak verilecektir.

Veli Telefon Görüşmeleri

 • Formda belirtilen sorular ayda bir defa telefonla veliye sorulmalıdır.
 • Zaman zaman çocuğun evde ders çalışma saatinde telefon edilerek çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir.

Veli Görüşme Formu

 • Kulüp içinde veli ile yüz yüze yapılan görüşmeleri içeren formdur.
 • Veli ile dönemde en az bir defa kulüpte görüşülmeli, çocukla ilgili durumlar veliye bildirilmelidir.
 • En azından dönemde bir defa her veli ziyaret edilmeli. Bizden beklentileri sorgulanmalı eleştirileri alınmalıdır.

Öğrenci / Öğretmen ve e-okul takip formu

 • Ayda bir defa e-okuldan not durumu sorgulanmalı kayıt edilmelidir.
 • En az dönemde bir defa okul ziyaretinde bulunarak o okuldaki kulüp öğrencilerinin ders düzeyi ve ahlaki durumları sorulmalıdır.
 • Öğrenci ile ayda bir yüz yüze görüşerek beklentileri ve durumları sorgulanmalıdır.

4.DEĞERLERİMİZ Değerler Eğitimi Gençlik Kulüpleri olarak en önemli faaliyet alanımız değerler eğitimidir. Bize ait olan kültürel ve manevi değerlerin tamamını gençlere aktarmak asli görevlerimizden birisidir. Karakter Eğitimi Değerler eğitimi ile beraber anılan bu kavram çocuklarda bazı kavram ve olgularla ilgili sağlıklı bilginin oluşmasını ve bazı alışkanlıkların kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bu kapsam da karakter eğitimi çalışmaları da yıllık müfredat dâhilinde tek kaynaktan takip edilerek ve sosyal etkinliklerle desteklenmelidir. Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar

 • Bu eğitimleri verecek kişinin ehil olmasına dikkat edilmelidir.
 • Bu eğitimi verecek kişilerin kaynakları çok iyi incelemesi gerekmektedir.
 • Konularla ile ilgili uygulamalı eğitim yapılmalıdır.