hakkimizda-1
Amaç:
Gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü örnek teşkil eden mekânlardan ve arkadaşlıklardan, kişisel gelişimleri açısından zarar verici tüm unsurlardan uzak tutmak; Sosyal ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlayabileceğimiz mekânlarda güzel vakit geçirerek özgüven sahibi olmalarını sağlamaktır.
Hedef:
Gençlerimizi ve çocuklarımızı okulda ve okul dışında başarılı, sosyal ve girişken, hayatın her alanında düzen ve disiplin sahibi, ahlaki açıdan donanımlı, kendi yeteneklerini keşfeden; Milli ve manevi değerlerine bağlı, aile hayatı hakkında bilgi ve beceri sahibi olmalarına katkı sağlamak, gelecek yıllarda topluma hizmet etmek için gönüllü ve hazır hale gelmelerini sağlamaktır.